Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravidla Moped Speciál

 

PRAVIDLA HRACÍ KARTY MOPED CUPU
Moped „Cup“ (úpravené stroje)
 
Karburátor: Originál S11, S22, nebo z motocyklu pionýr. Bez sacího kolínka, umístěn v hlavní ose motocyklu za válcem. Podložka pod karburátor může být maximálně 10 mm tlustá z libovolného materiálu. Maximální povolená velikost difuzoru karburátoru je 17mm. Rozvod sání pístem, membránové, nebo šoupátkové sání není dovoleno. Laditelné trysky jsou povoleny.
 
Zapalování: Originál magneto PAL - hliníkové s původní vačkou, replika vyrobená podle originálu je povolena. Vnější cívka, vnitřní cívka a kontakty jsou povoleny jakékoliv. Bezkontaktní a tyristorové zapalování není povoleno. Nutný kryt magneta, nemusí být původní, ale musí zajistit ochranu v případě odtržení magneta.
 
Převodovka: Originální převodové poměry - dvě rychlosti. Řazení ovládané z řidítek s neutrálem uprostřed. Pastorek sekundárního převodu může mít maximálně 15 zubů. Rozeta sekundárního převodu musí být originální, tj. 35 zubů. Je možné použít repliku rozety se stejným počtem zubů. Primární převod musí být originální. Replika se stejným převodovým poměrem je povolena. Sekundární převod musí mít konstantní převodový poměr. Variátor či planetová převodovka není povolena.
 
Vnější silueta motoru: Vnější silueta motoru zachována. To znamená: kartery, víko spojky a víko zapalování, válec a hlava musí mít originální tvary a rozměry. Hlava musí být originální, nebo vyrobena ze slitiny hliníku podle rozměrů originálu. Zesílený spalovací prostor je povolen. Umístění a úhel svíčky v hlavě musí být dle originálu.
 
Vnitřní úprava motoru: 50 cm3 - vrtání válce maximálně do průměru 40 mm v rámci výbrusů. Vložka válce musí být z litiny. Kanály ve válci: dva přepouštěcí, jeden výfukový a jeden sací. Kliková hřídel musí být originální se zdvihem 44 mm a průměrem klikových čepů 15 mm. Tvar klikové hřídele musí být původní. Ložiska na klikové hřídeli 6202. Ojnice je povolena jakákoliv s pístním čepem o průměru maximálně 12 mm. Píst musí být ze slitiny hliníku.
 
Výfuk: Koleno a tlumič výfuku originální. Je možná novovýroba podle rozměrů originálu. Délku rovné části kolena možno krátit dle potřeby. Vnitřek tlumiče výfuku je libovolný. Tlumič výfuku nesmí mít vnější přídavnou koncovku. Může mít pouze jedno vyústění libovolného průměru, nesmí však být větší než originál.
 
Chlazení: Pouze vzduchem. Vodní chlazení není přípustné. Žebra válce a hlavy se nesmějí zvětšovat navařováním, nýtováním ani jiným způsobem. Jakékoliv lapače vzduchu jsou nepřípustné.
 
Brzdy: Pouze bubnové s mechanickým ovládáním. Bubny stadion S11, S22, S23 nebo z motocyklu pionýr. Přední brzda je ovládána pouze páčkou z řídítek, zadní brzda pouze šlapadly. Kotoučové a jiné brzdy jsou zakázány.
 
Ráfky a pláště: Pláště originál průměry 2''x19'', 2 1/4''x19''(moped, kárka). Motokrosové pláště, tzv. drapáky, nejsou povoleny. Ráfky musí být originální.
 
Vidlice, rám a řidítka: Přední vidlice pouze typově shodná s rámem, je možno užít tlumiče pérování. Zadní kyvná vidlice u S22 a Jaweta musí být původní včetně odpružení bez olejového tlumení. Rám je povolen pouze originální. Vyztužení rámu, vidlic a řídítek proti prasknutí je povoleno. Ocelové blatníky jsou povinné, pokud možno originální. Řidítka mohou být pouze originální. Je možné použít repliku vyrobenou podle originálu s maximální šířkou 70 cm. Tlumiče řízení jsou zakázány.
 
Povinná výbava jezdce: Motocyklová ochranná přilba, ochrana zraku, pevná obuv, dlouhé kalhoty, tričko s dlouhým rukávem jsou nutnou podmínkou startu v závodě. Vše platí nejen při závodě, ale i během testování stroje a v zaváděcím kole! Při zkoušení stroje je možné jezdit pouze ve směru závodu. Během závodu musí mít každý jezdec na řídítkách, nebo mezi řídítky a předním kolem, připevněnou tabulku se startovním číslem tak, aby bylo číslo jasně čitelné a nezaměnitelné s jiným startovním číslem z čelního pohledu na motocykl během celého závodu. Minimální rozměry tabulky pro startovní číslo jsou 200 x 140 mm. Výška čísla musí být minimálně 90 mm, šířka čáry číslice musí být minimálně 10 mm. Barva tabulky musí být bílá nebo žlutá, číslo černé.
 
Prezentace jezdce a přejímka strojů: Každému jezdci bude při přejímce převzat jenom jeden stroj, na kterém absolvuje celý závod. Ředitel daného závodu určí tři až šest komisařů a to vždy z pořádajících organizací, které je delegují. Při prezentaci jezdec podepíše čestné prohlášení, že vlastní platný řidičský průkaz a doklad o zákonném pojištění mopedu, jinak mu nebude umožněna účast v závodu. Každý jezdec startuje na vlastní riziko a nebezpečí. Prvních 20 strojů v každé kategorii bude mít startovní čísla dle výsledků z předchozí sezóny. Jezden musí zajistit, aby startovní číslo bylo čitelné!

cislo-startovni.jpg

Minimální rozměry tabulky pro startovní číslo jsou 200 x 140 mm. Výška čísla musí být minimálně 90 mm, šířka čáry číslice musí být minimálně 10 mm. Barva tabulky musí být bílá nebo žlutá, číslo černé. 

 

PREZENTACE JEZDCE A PŘEJÍMKA STROJŮ: Každému jezdci bude pří přejímce převzat jen jeden stroj, na kterém absolvuje celý závod. Ředitel daného závodu určí tři až šest komisařů, a to vždy z pořádajících organizací, které je delegují. Při prezentace jezdec podepíše čestné prohlášení, že vlastní platné řidičské oprávnění a doklad o zákonním pojištění mopedu, jinak mu nebude umožněna účast v závodu. Každý jezdec startuje na vlastní riziko a nebezpečí. Organizátor závodu může při uzavřeném závodu připustit na start jezdce bez řidičského oprávnění. Jezdec mladší 18 let musí mít písemné potvrzení se souhlasem zákonného zástupce formou úředně ověřeného podpisu této osoby týkající se účastíi v konkrétním závodu. 

 

PROTESTY: Po skončení finálové jízdy IHNED prvních 13 jezdců povinně odstaví stroje do prostoru, který bude pořadately vymezen a určen pro případný protest na motor, převodovku, rám nebo nesportovní chování (výměna stroje, zkrácení trati, atd.). První 3 klasifikované stroje a další 2 vylosovaní se povinně podroví technické prohlídce i bez podaného protestu. Způsob losování bude na všech závodech shodný a všechno jezdci do 13. místa se jej musí účastnit, a to v pořadí, ve kterém závod dokončili. Při kontrole se automaticky bude kontrolovat následující: vrtání válce, počet kanálů na válci, hlava válce, zapalovací svíčka, píst a pístní kroužky, difuzor karburátoru (průměr), počet zubů řetěžových kol, zapalování, délka kolena výfuku a tlumič výfuku. Protest může podat pouze jezdec, který byl k závodu registrován. Prostest musí být podán písemně a může být podán i v průběhu závodu, nejpozději však 10 minut po oficiálním zveřejnění výsledků dané kategorie. Oficiálně je závod ukončet vyvěšením výsledkové listiny a písemným uvedením časového údaje. Pokud nebude nutné rozebírat stroj, vyřeší se protest okamžitě v průběhu závodu. Pokud bude nutné stroj rozebrat, bude se uplatňovat presumpce neviny a k rozebrání stroje dojde až po vyřazení jezdce ze závodu, popřípadě po finálové jízdě. Jezdec, který protest podává, složí 500 Kč řediteli závodu s tím, že písemně uvede, proti kterému jezdci je protest namířen a co daný jezdec porušil (motor, převody, rám, výměna stroje, nesportovní chování). 

 

MOHOU BÝT PODÁNY TYTO PROTESTY (KAŽDÝ ZA 500 KČ):

nesportovní chování (výměna stroje, zkrácení trati, atd.) - jezdec, který protest podává, musí prokázat podvod, nebo zajistit svědky podvodu, 

motor - sundává se hlava a válec; kontroluje se vše, co je součástí uvedených pravidel, 

převodovka - sundává se pravé a levé víko motoru, kontroluje se primární i sekundární převodový poměr, 

- rám - protest se podává proti konkrétní věci, 

- zapalování - kontrola zapalování. 

 

Poté pořadatel určí místo, kde bude stroj kontrolován. Při technické kontrole je přítomen jezdec, který protest podal, dále jezdec, proti kterému je protest namířen a jeden jeho mechanik. Dále budou přitomni delegovaní komisaři, kteří prováděli technickou přejímku strojů. 

 

Při oprávněném protestu připadějí peníze jezdci, který protest podal, při neoprávněném protestu náleží jezdci, proti kterému byl protest zacílen. 

 

Při oprávněném protestu je závodník, který pravidla porušil, vyloučen pouze ze závodu, v němž se provinil. Při prokázání podvodu na trati i pořadatelem (zkrácení trati, výměna stroje, apod.), je jezdec rovněž dikvalifikován z daného závodu. Diskvalifikace z daného závodu bude uplatněna i v případě, kdy bude na jezdce podán protest a on se odmítne podrobit technické kontrole. Jezdec, jenž byl diskvalifikován, se v následujícím závodě který dokončí, musí automaticky podrobit technické kontrole stroje a jeho kontrola neí započítávána do počtu kontrolovaných strojů dle pravidel. Kontrola také proběhne bez ohledu na umístění v daném závodu. 

 

Pokud při běžné prohlídce či protestu zjistí technický komisař jakoukoli nesrovnalost s pravidly, je oprávněn jezdce vyloučit za každé porušení technických pravidel. 

Systém bodování:  
umístění
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
počet bodů
25
22
19
17
16
15
14
13
12
11
umístění
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
počet bodů
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1